CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

会议室

3会议室容纳最多30人(适合谈判,小型讲座和培训)

租金价格包括:
  • 挂图与标记
  • 笔记本,笔

租用价格(含增值税):8000卢布/天,6000/4小时

Vedensky酒店 -- 获奖者的“俄罗斯酒店奖2013"。 
TOP